0264-275221; 0745-364367; 0745-034979; 0723-264136

TINICHIGERIE-VOPSITORIE

 NOU!!!!

Dam START campaniei promotionale

"Repara-ti masina fara batai de cap!"

Perioada de desfasurare a campaniei:

25.05.2020-25.07.2020

Orice client care se prezinta in perioada 25.05.2020-25.07.2020 la service-ul ACC INVEST SRL in vederea reparatiei unei daune auto pentru care va achita personal contravaloarea reparatiei si/sau clientul care se prezinta cu o nota de constatare a daunei CASCO sau RCA emisa de societatile de asigurare (exceptie facand daunele CASCO OMNIASIG si UNIQA),caruia i se deschide o comanda de lucru in vederea efectuarii reparatiei daunei,pentru care asiguratorul nu a declansat /nu va declansa procedura de investigatii si pentru care se obtine acceptul asiguratorului pentru intrare in reparatii,va beneficia in cadrul acestei campanii de

voucher de 10 % din contravaloarea fara TVA a daunei achitate

de client sau decontate de asigurator ,voucher care va putea fi folosit ulterior pentru achizitionarea de piese de schimb si/sau servicii in cadrul service-ului ACC INVEST SRL,Floresti str Avram Iancu nr 486E.Acest voucher nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani.

 

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA

CAMPANIA “REPARA-TI MASINA FARA BATAI DE CAP”  ORGANIZATA

 DE ACC INVEST

 

SECTIUNEA 1.ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promotionale “Repara-ti masina fara batai de cap” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este SC ACC INVEST SRL, persoana juridica constituita in cnformitate cu  legile romane, cu sediul social in Floresti, Str Avram Iancu, Nr. 486E, Jud Cluj, inregistrata la O.R.C cu Nr. J12/969/2006, avand CUI: RO 18503650 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru Participanti.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anuntata de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii prin intermediul site-ului www.acc-serviceauto.ro

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Campaniei (denumit in continuare “Regulament”), potrivit celor de mai jos.

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in service-ul detinut de Organizator in Floresti, Str. Avram Iancu, Nr 486E, Jud. Cluj.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 25.05.2020 si se va desfasura pana la data de 25.07.2020 Orice modificare a regulamentului va fi anuntata de Organizator cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare a modificarii prin intermediul site-ului www.acc-serviceauto.ro

SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza clientilor persoane fizice cu varsta de peste 18 ani, cetatenia romana si domiciliul in Romania, sau cetatenie straina, dar cu drept de sedere in Romania, si clientilor personae juridice cu sediul in Romania, si/sau persoane fizice autorizate si/sau intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale reglementate de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie, acele persoane care au calitatea de angajati ai Organizatorului.

SECTIUNEA 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Clientul care se prezinta la service-ul Organizatorului in vederea repararii unei daune auto pentru care va achita personal valoarea reparatiei si/sau clientul care se prezinta cu o nota de constatare a daunei CASCO/RCA emisa de societatile de asigurare (excluzand daunele CASCO/RCA OMNIASIG,UNIQA), caruia i se deschide o Comanda de lucru in vederea , efectuarii reparatiei daunei, pentru care asiguratorul nu a declansat/nu va declansa procedura de investigatii si pentru care se obtine acceptul asiguratorului pentru intrare in reparatii, va beneficia de urmatoarele facilitati in cadrul acestei campanii:

  1. Voucher de 10% din valoarea  fara TVA a daunei achitate de client sau decontate de asigurator, voucher care va putea fi folosit ulterior pentru achizitionarea de produse si/sau servicii in cadrul service-ului detinut de Organizator in locatia din Floresti, Str. Avram Iancu, Nr 486E, Jud. Cluj. Acest voucher nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestuia in bani.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

In cazul in care Organizatorul constata ca un Participant nu a indeplinit si/sau nu a respactat conditiile stipulate de prezentul Regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului Participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce beneficiile au fost deja acordate, respectivul Participant va restitui Organizatorului contravaloarea cheltuielilor aferente suportate de Organizator in legatura cu acestea.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania Promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Cluj Napoca, sub a caror jurisdictie de afla sediul social al Organizatorului.

SECTIUNEA 8. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania Promotionala va putea fi prelungita peste termenul initial sau intrerupta ori incetata inainte de termen in caz de forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa de a continua prezenta Campanie Promotionala, sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta intreruperea cu cel putin 24 ore in prealabil, prin intermediul site-ului propriu: www.acc-serviceauto.ro

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere.

SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si sa prelucreze datele cu character personal ale participantilor la prezenta Campanie Promotionala, in scopul prezentei Campanii Promotionale si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date. Ca atare, organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale (numele si prenumele, data si locul nasterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaport) ale participantilor si castigatorilor la prezenta Campanie Promotionala si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

Prin participarea la Campania Promotionala, participantul este de acord ca datele sale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru transmiterea de noi oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing, precum si in cadrul prezentei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de accord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in receptia service-ului Organizatorului si prin accesarea site-ului www.acc-serviceauto.ro pe toata durata Campaniei.

 

Prezentul Regulament a fost redactat astazi,24.05.2020

DIRECTOR GENERAL

Bob Alina


Marci cu care muncim
Service multi-marca
Website by Centric IT